V novém školním roce nabídne Liberty Ostrava odbornou praxi v reálném pracovním prostředí více než stovce učňů