V mrazech narostla spotřeba plynu až o třetinu, na účtech zákazníků se to však neprojeví

55 20013