V Litvě začínají horké zkoušky centra pro zpracování radioaktivního odpadu