V centru AdMaS testují zelené parkoviště. Přispívá k boji se suchem