V čele marketingu systémů HELIOS je nově Kateřina Trčalová