UV záření a vlhko: Energetické řetězy v experimentálním projektu