Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podepsaly memorandum týkající se podpory výroby lithia a výstavby továrny na bateriové články pro elektromobily