Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT slaví dvacetileté výročí své existence