Unipetrol bude znovu vystavovat na veletrhu K v Düsseldorfu