UNEX opravil a zmodernizoval těžební velkostroj KU 800 na Sokolovsku

7 19541