Ukázkami aplikované matematiky podporuje učitele seminář Matematika pro život Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Pedagogické fakulty UK