Udržitelný rozvoj je silné téma, o kterém se v Česku moc nemluví