Turbosoustrojí v první paroplynové elektrárně v Uruguayi