Třinecké železárny nasadily robota místo ručního způsobu nástřiku žáruvzdorné hmoty

3 24259