Třetina exportérů očekává zvýšení vývozu do Německa, pro tři čtvrtiny je kurzová nestabilita významným rizikem