Teradyne oznamuje nového prezidenta Universal Robots