Temperace formy kopírující obrys dutiny — pouze pro složité geometrie lisovanjch součástí?