Technologie podporují rozmach inteligentních podniků, ale vyžadují zásadní změnu ve vedení