TA ČR opět podpoří přeshraniční aplikovaný výzkum a vývoj

6 21623