Studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT má smysl