Studenti opět prokázali mimořádné nadání ve 12. ročníku Soutěže o nejlepší projekt