Studenti musí ve všem učebním snažení spatřovat nějaký smysl