Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT představili technické řešení unikátního glukometru