Studenti Fakulty architektury ČVUT zabydleli ostrůvek v polích