Strojaři z VŠB-TUO budou restaurovat historické motocykly