Strojaři na vzestupu, zednické a truhlářské profese se propadají