Stížnosti na nekvalitní TV signál: Závada na straně diváka je nejčastějším důvodem, rušení základnovou stanicí lze často řešit na místě