Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku