Startup Z-Bionics zdokonaluje svou bionickou paži. Vývoji pomohl desátý ročník Laboratoře Nadace Vodafone