Spoločnosť Schaeffler dosiahla v 1. polroku 2020 napriek silnému poklesu obratu pozitívny operatívny výsledok