Spolková země Bavorsko podporuje železniční vodíková vozidla - zkušební provoz v Bavorsku