Společnosti, které působí na trhu s energií, mohou přispět ke zlepšení klimatu