Společnost Siemens Mobility modernizuje flotilu vozidel belgických železnic instalací ETCS aplikační úrovně 2