Společnost KHNP vytvořila koalici finančních institucí ochotných financovat zahraniční jaderné projekty