Společnost B&R dodala řídicí systém pro novou lanovku