Společenství Dobromysl má díky Parker Hannifin nový minibus