SPOLCHEMIE, ČEPRO a ARRIVA spouští projekt na využití vodíku v železniční dopravě