Spolana za miliardu zmodernizuje výrobu kyseliny sírové