SP ČR vnímá Technologickou agenturu jako nástroj na podporu výzkumu a vývoje ve firmách