Softwarový audit odhalí nelegální software a zefektivní využívání licencí