Snižování nákladů a doby výroby na velkoformátovém CNC zařízení