Snížení emisí CO2, zlepšení bezpečnosti, zvýšení efektivity ve výrobě a snížení nákladů již není sen – je to realita