Sněhové doplňky na střechu je zásadní rozmístit celoplošně