Slavnostní předání Cen průmyslového podniku 2018

1 21759