Skupina ČEZ díky živým sekačkám i letos napomáhá k zachování populace kriticky ohroženého druhu motýla okáče metlicového