Školní štěpný reaktor slouží na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze už 30 let