ŠKODA JS věnovala částku 100 000 Kč na nákup plicního ventilátoru