ŠKODA JS ukončila vývoj Ukládacího obalového souboru pro vyhořelé jaderné palivo