Siemens vyčlenil oblast mechanických pohonů do samostatné společnosti Flender GmbH – odštěpný závod Mělník

1 24289