Siemens uvádí na trh svou první edge aplikaci Analyze MyDrives Edge pro oblast pohonů